Achiziție servicii audit – proiect RO19.01(07.12.2015)


- A +

         Asociația pentru Sprijinirea Pacienților cu Tuberculoză Multidrog – Rezistentă(A.S.P.T.M.R.) vă invită să participați la procedura de achiziție “studiul prețului pieței” pentru serviciile de audit necesare în cadrul proiectului RO19.01 „Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei din România prin creşterea capacităţii de control a Tuberculozei” cu finanțare prin GRANTURILE NORVEGIENE 2009-2014.
         Ofertele în componența indicată mai sus și cererile de clarificări vor fi adresate și trimise la adresa: Șos. Panduri, nr. 29, bl. P2A, sc. 1, et. 2, ap. 11, sector 5, București. Cererile de clarificări pot fi trimise pe fax la numărul 021 3134363, nu mai târziu de data de 10.12.2015, ora 15:00.
         Invitația de participare poate fi descărcată de la următorul link:Doc_atribuire_servicii_audit_07.12.2015
         Data limită pentru depunerea ofertelor la sediul Asociației pentru Sprijinirea Pacienților cu Tuberculoză Multidrog – Rezistentă, în Șos. Panduri, nr. 29, bl. P2A, sc. 1, et. 2, ap. 11, sector 5, București este 15.12.2015 ora locală 13:00.
         Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către Achizitor până la data limită menționată pentru depunere.
Ofertele sosite după data limită menționată vor fi returnate nedeschise.
         Criteriul de atribuire a contractului: ofertele primite vor fi evaluate în baza criteriilor de excludere, selecție și acordare a contractului prevăzute în prezenta invitație și aplicând criteriul ”prețul cel mai scăzut”.
         Valabilitatea ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă timp de 90 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată mai sus. Niciuna din ofertele depuse până la data limită nu se returnează.