Anunt recrutare Peer-Suporteri


- A +

        Asociația pentru sprijinirea pacienților cu tuberculoză multidrug rezistentă (ASPTMR) recrutează PEER-SUPORTERI – cod COR 531203 – educator specializat, care să asigure la telefon suport educațional și emoțional persoanelor aflate în tratament pentru tuberculoză.
        Activitatea de peer-suporting se desfășoară în cadrul proiectului “Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente” (POCU 4.9), cod proiect 117426.
        Peer-suporterii selectați vor fi angajați part-time, 12 ore/lună pentru o perioadă determinată de 36 de luni.
Descrierea postului: Are rolul de educare, motivare si sustinere a pacientului cu tuberculoză în vederea obținerii și menținerii aderenței la tratamentul de tuberculoză.

Responsabilități specifice postului:
    - Asigură servicii de peer-suport la telefon pacienților repartizați: informare, educare cu privire la     tuberculoză, comportamente sanogene, igiena relațională cu familia și cadrele medicale;
    - Asigură intervenții de motivare a pacienților prin tehnica interviului emoțional;
    - Menține legatura cu echipa medicală de îngrijire în vederea monitorizării aderenței la     tratament, va comunica problemele pacientului legate de gestionarea bolii;
    - Menține legatura cu echipa multidisciplinară în vederea semnalării problemelor pacientului de     orice natura în legatură cu tuberculoza;
    - Participă la ședințele de instruire, acumulează cunostințe și-și dezvoltă abilitățile necesare     desfășurării activității de peer-suport
    - Intocmește lunar Raportul de activitate și Fisa individuală de pontaj;

CALIFICĂRI ȘI EXPERIENȚĂ:

Educație solicitată: studii medii – 12 ani. Sunt avantajați foștii pacienți cu tuberculoză, persoanele cu studii de asistență socială, psihologie clinică
Experiență solicitată: minim un an de lucru cu pacienții cu tuberculoză.
Abilități și competențe: comunicare eficienta, empatie, minime cunoștințe despre tuberculoză, utilizarea computerului (word, excel, mail, navigare pe internet), abilități de lucru în echipă, punctualitate, disponibilitate de timp minim 12 ore/luna,disponibilitate de participare la ședințele de proiect.

Candidații sunt rugați să depună o aplicație completă, alcătuită din:

    - CV în format EUROPASS în limba română, datat și semnat pe fiecare pagină, cu       specificarea postului vizat;.CV-ul se semnează pe fiecare pagina. La finalul CV-ului, pe      ultima pagina se va trece data și se va semna sub aceasta.
    - Actul de identitate si certificatul de casatorie (daca este cazul), copii conforme cu originalul.
    - Acte de studii (diplome, atestate, certificate de absolvire, etc), copii conforme cu originalul.
    - Documente justificative care atesta vechimea in munca si/sau in specialitatea studiilor      respectiv experienta profesionala specifica pentru ocuparea postului (adeverinte privind      vechimea in munca, contracte de voluntariat, recomandari, fise post), copii conforme cu      originalul.

        Pentru a procesa aplicația dvs, este necesar să trimiteți odată cu documentele aplicației și Declarația de acord a folosirii datelor personale. Poate fi descarcata de aici

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este: 24 februarie 2020
Aplicațiile pot fi transmise prin e-mail la adresa office@asptmr.ro sau la sediul ASPTMR din Şos. Panduri, nr. 29, bl. P2A, sc. 1, et.2, ap. 11, sector 5, București
Pentru informații suplimentare, persoană de contact: Ștefan Răduț, tel: 0720 156 158, email: stefan_radut@yahoo.com

Numai persoanele selectate vor fi contactate pentru susținerea interviului.