ANUNȚ PRIVIND PRELUNGIREA PERIOADEI PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR SERVICII ACHIZIȚII AUDIT PROIECT RO19.01(15.12.2015)


- A +

         Se prelungește data limită pentru depunerea ofertelor până la 23.12.2015, ora 13:00.
         Asociația pentru Sprijinirea Pacienților cu Tuberculoză Multidrog – Rezistentă(A.S.P.T.M.R.) vă invită să participați la procedura de achiziție “studiul prețului pieței” pentru serviciile de audit necesare în cadrul proiectului RO19.01 „Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei din România prin creşterea capacităţii de control a Tuberculozei” cu finanțare prin GRANTURILE NORVEGIENE 2009-2014.
         Ofertele în componența indicată mai sus și cererile de clarificări vor fi adresate și trimise la adresa: Șos. Panduri, nr. 29, bl. P2A, sc. 1, et. 2, ap. 11, sector 5, București. Cererile de clarificări pot fi trimise pe fax la numărul 021 3134363, nu mai târziu de data de 18.12.2015, ora 15:00.
          Invitația de participare poate fi descărcată de la următorul link: Doc_atribuire_servicii_audit_15.12.2015