Parteneriatul Stop TB creşte

           De mai bine de 8 ani, Parteneriatul Stop TB România promovează dreptul fiecărei persoane aflate la risc de îmbolnăvire sau diagnosticată cu tuberculoză la informare, diagnostic, tratament corect şi complet până la vindecare şi la servicii de suport adecvate, conform standardelor internaţionale.

         Suntem 11 organizaţii care lucrează de 10, 20 sau chiar mai bine de 30 de ani cu şi pentru persoane afectate sau la risc de tuberculoză şi / sau HIV/SIDA. 11 organizaţii (https://stop-tb.ro/membri/) pentru care sunt în mod egal importante serviciile directe şi reducerea stigmei şi discriminării la adresa acestor persoane, educarea şi informarea dar şi respectarea drepturilor omului, îmbunătăţirea vieţii dar şi a politicilor publice care le afectează.

        Am decis, în acest an, să ne extindem. Pentru că nici tuberculoza şi nici HIV/SIDA nu sunt doar probleme medicale: sunt probleme care ating sau sunt influenţate de aspecte sociale, de mediu, de locuire, de educaţie şi de sănătate mintală.

        De aceea, invităm orice organizaţie interesată să facă parte din această reţea informală de organizaţii să ni se alăture.

         Parteneriatul Stop TB România a fost înfiinţat în anul 2014, în baza unui Acord de parteneriat, din dorința organizațiilor fondatoare de a acționa coordonat în abordarea problematicii tuberculozei în România și are misiunea de a promova dreptul persoanelor aflate la risc de îmbolnăvire sau diagnosticate cu tuberculoză, la informare, diagnostic, tratament corect şi complet până la vindecare şi la servicii de suport adecvate, conform standardelor internaţionale. Parteneriatul Stop TB România este și partener naţional al Stop TB Partnership (http://www.stoptb.org/), organizaţie internaţională cu sediul la Geneva.

        În conformitate cu prevederile Acordului de parteneriat, calitatea de membru se acordă în baza unei cereri scrise, organizațiilor legal constituite în România, nonguvernamentale sau guvernamentale, care aderă la valorile și principiile coaliției, dorind să contribuie la reducerea impactului tuberculozei asupra persoanelor afectate şi comunităţilor: organizaţii neguvernamentale, sector privat, mass-media, instituţii
academice şi organizaţii profesionale.

      Documente necesare înscrierii în Parteneriatul Stop TB România:
          – Cerere de aderare semnată de către reprezentantul legal al organizației solicitante (Model cerere aderare Parteneriat Stop TB aici);
          – Copie Certificat de înmatriculare la registrul Comerțului (în cazul societăților comerciale),
          – Certificat de înscriere în Registrul Național al ONG/ Hotărâre Judecătorească de înființare (în cazul ONG-urilor).
          – O scurtă descriere, de o pagină, a viziunii, misiunii şi activităţii organizaţiei care pot aduce plus-valoare Parteneriatului

        Calitatea de membru nu este condiționată de plata unor taxe ci doar de aprobarea cererii de către membrii Parteneriatului Stop TB.

         Menționăm că acest demers face parte din una dintre activitățile proiectului Implicare civică pentru o sănătate mai bună a comunității, care urmărește implicarea persoanelor afectate de HIV/ TB în acțiuni de advocacy la nivel local sau central precum și consolidarea Parteneriatului Stop TB prin crearea unui cadru de dezvoltare pe termen lung al acestuia.

          Dorim ca, împreună, să devenim o voce puternică, în interesul beneficiarilor noştri!

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *