Angajăm Coordonator de proiect, Responsabi financiar și Coordonator                                                                   recrutare GT în cadrul proiectului

 

 

 

    Îmbunătățirea calităţii serviciilor de sănătate la nivelul comunităţilor vulnerabile din jud. Mures prin creşterea accesului populaţie vulnerabile, inclusiv romii, la servicii de sănătate de tip preventiv pentru bolile prioritare pentru sănătatea publică.

   Asociația pentru sprijinirea pacienților cu tuberculoză multidrog rezistentă (ASPTMR), în calitate de Partener în cadrul proiectului, angajează:

COORDONATOR DE PROIECT – cod COR 242101

 

Atribuții:

   – Coordonarea şi monitorizarea implementării activităţilor la nivelul partenerului;
– Asigură respectarea şi îndeplinirea sarcinilor contractuale asumate prin Contractul de Grant;
– Asigură necesarul de resurse umane şi competenţe de activitate pentru Partener;
– Este responsabil de buna implementare a activităţilor în care este implicată instituţia reprezentată;
– Asigură comunicarea cu echipa proiectului şi respectarea obligaţiilor contractuale care decurg din Acordurile de Parteneriat încheiate;
– Participă la şedinţele de monitorizare organizate de Managerul de proiect la nivelul managementului general al proiectului;
– Coordonează implementarea financiară a proiectului, cu încadrarea în bugetul Partenerului;
– Monitorizează implementarea activităţilor partenerului şi ia măsurile necesare pentru corectarea disfuncţiilor pe parcursul implementării proiectului;
– Actualizează Graficul Gantt de realizare a proiectului şi propune revizuirea activităţilor Partenerului;
– Colectează documentele grupului ţintă şi le arhivează;
– Participă la elaborarea Raportului de Progres Interimar şi Raportul Final consolidat al proiectului;

Cerințe minime:

   Educație solicitată minimă: studii superioare 


   Experiență solicitată:  Experienta de minim 3 ani in gestionarea de proiecte relevante. Expertiza in politici de sanatate pentru pacientii cu TB.

   Abilități și competențe:
– Cunoștințe în domeniu (management/coordonarea echipei/managementul proiectelor)
;
– Cunoștințe legate de comunicare, tehnici și metode de diseminare a informațiilor;
– Bune cunoștințe de limba română;

Perioada contractului: 13 luni, part – time

RESPONSABIL FINANCIAR – cod COR 121125

 

Atribuții:

   Este responsabil de:
– Monitorizarea indicatorilor financiari ai proiectului;
– Coordonarea implementării financiare a proiectului, cu încadrarea în bugetul proiectului;
– Verificarea eligibilităţii cheltuielilor, a corectitudinii plăţilor şi efectuarea lor în termenul stabilit;
– Menţinerea unei comunicări eficiente între parteneri şi Autoritatea Finanţatoare, legată de implementarea financiară a proiectului;
– Propune şi elaborează rectificări bugetare şi întocmeşte justificările necesare în cursul implementării proiectului;
– Monitorizarea încadrării în prevederile bugetare;
– Completează şi semnează documentele financiare;
– Elaborează Cererile de Rambursare şi întocmeşte răspunsurile la clarificările Autorităţii Financiare;
– Înregistrează în Nota contabilă operaţiunile patrimoniale ale proiectului;
– Participă la elaborarea Raportului de Progres Interimar şi Raportul Final consolidat al proiectului;
– Organizează documentele financiare ale proiectului şi le pregăteşte pentru arhivare;
– Menţine o evidenţă contabilă analitică;
– Elaborează documentaţia de plată şi înregistrarea acesteia în Contabilitate;

Cerințe minime:
   Educație solicitată minimă: studii superioare

   Educație solicitată: Experienţă in gestionarea financiară a proiectelor de minim 3 ani

    Abilități și competențe:

   – Cunoștințe în domeniu (financiar-contabil / legislație financiară / legislație națională și europeană pentru implementarea activitățiilor proiectelor finanțate din FSE;
– Cunoștințe legate de comunicare, tehnici și metode de diseminare a informațiilor
 – Bune cunoștințe de limba romană;
 – Operare PC
;

Perioada contractului: 13 luni, part – time

COORDONATOR RECRUTARE GT – cod COR 243212

 

Atribuții:

  Este responsabil de:
– Coordonarea activității recrutatorilor de grup țintă (mediătorii rromă și asistenți medicali comunitari);
– Menținrea legăturii cu echipele de screening;
– Colaborarea cu autoritățile publice locale pentru organizarea activităților de recrutare și screening;

Cerințe minime:
  Educație solicitată minimă: studii superioare

  Experienţă in gestionarea financiară a proiectelor de minim 3 ani

   Abilități și competențe:
– Cunoștințe legate de comunicare, tehnici și metode de diseminare a informațiilor;

– Bune cunoștințe de limba română;
– Operare PC
;

Perioada contractului: 13 luni, part – time

Persoanele interesate vor depune CV la adresa noastră din Şos. Panduri, nr. 29, bl. P2+P2A, sc. 1, et. 2, ap. 11, sector 5, Bucureşti până la data de 31.03.2023.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *